Verslag Indoor Toernooi TVS 2020

Recentelijk is er het TVS indoor toernooi gespeeld. Wij hebben dit toernooi zoals voorafgaande jaren gespeeld in de Stirum hal in Hoogezand. Hierover heeft Marlies voor ons een klein stukje geschreven om deze sportieve middag over te kijken. Terwijl buiten de storm...

Bar/Wedstrijd/Park Commissie Verslagen jaar 2019

Inmiddels zijn we alweer wel onderweg in 2020 en is er alweer vele malen getennist op de woensdagavond toss, met een zeer goede opkomst! Het eerste toernooi van het jaar staat ook al op de kalender. Een mooi moment om even terug te kijken op 2019, hierbij de verslagen...

Geslaagd Lustrum Feest 35 Jaar TVS

Afgelopen zaterdag (22 Juni) was het 35 jarig Lustrum van TV Schipborg. Natuurlijk werd er eerst een balletje geslagen op de baan, om daarna te genieten van een tapas hapje en een drankje vanuit de kantine. Al met al een zeer geslaagde dag! Op naar de volgende 35. Met...