Het is definitief, onder verantwoording van hoofdaannemer DOMO wordt maandag 8 maart begonnen met  het aanleggen van 3 smashcourt banen.
Het baan onderhoudsteam van TVS zal volgens rooster toezicht houden en zo nodig bijspringen.
Domo is de hoofdaannemer maar heeft uitvoerders gecontracteerd  die het uiteindelijke werk doen.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
Er wordt een bredere (dubbele) ingangspoort gemaakt.
Rijplaten worden gelegd om een goede toegang met zwaardere machines mogelijk te maken.
Het gaas aan de twee korte zijdes en aan de fietspadzijde wordt verwijderd en vernieuwd.
(De achterzijde langs de Holle Drift blijft dus zoals hij is). Groen gecoat gaas: 40 *40 * 3,1 mm.
De opsluitbanden worden vernieuwd en verhoogd (er komt ca 5 cm lava bij, de baan komt dus hoger te liggen)
De oude mat met zand en het onderliggende geovlies worden verwijderd en afgevoerd.
De bestaande voorzieningen voor netpalen, waterkranen en beregening worden verwijderd.
De beregeningssproeiers worden afgedopt.
Het lavapakket wordt aangevuld met 5 cm lava, geëgaliseerd en geprofileerd.
Voordat de nieuwe mat wordt aangebracht doet  KIWA ISA Sport een keuring.
Nieuw geovlies en rode mat (DOMO Topcourt) worden gelegd, vezellengte ca 12 mm.
De mat wordt ingestrooid met keramisch rood zand tot op de vezel.
Nieuwe netpalen en nieuwe netten worden geïnstalleerd.
KIWA ISA Sport voert een eindkeuring uit.
Mochten er vragen zijn dan kun je terecht bij Henk van Dijke, TVS baancommissaris tel, 06 55 720 199

Als alles naar wens verloopt zijn de banen op 19 maart weer bespeelbaar en zal er een officiele opening volgen op zondag 18 april.
Hierover komt later meer informatie.