Op de ALV van 15 februari jl hebben 2 bestuursleden afscheid genomen, penningmeester Wil Kraf en bestuurslid namens de wedstrijdcie Marlies Withagen.
Beiden werden hartelijke toegesproken door voorzitter Jan Wim en zij ontvingen een attentie namens alle TVS leden voor hun inzet in het bestuur.
Bert Hofstra, als enige kandidaat, werd benoemd tot nieuwe penningmeester.
Loes Reynders neemt de plaats van Marlies in als bestuurslid.
Veel succes in dit nieuwe bestuursjaar!

Jan Wim voorzitter     Bert penningmeester    Maud secretaris         Loes wedstrijdcie