Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Aanmeldingen voor het lidmaatschap (met een recente pasfoto) gaat via het onderstaande inschrijfformulier.
Nadat de gegevens verwerkt zijn bij de knltb ontvangt men een pasje, die je gebruikt bij het inhangen van het inhangbord en bij het spelen van competitie.
Opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan Irene Bode die voor TVS de ledenadministatie doet via
ledenadministratie@tvschipborg.nl

Betaling vindt plaats via automatische incasso.

De contributie voor 2023

Junioren t/m 11 jaar :            gratis, als introducee van senior familie lid

Junioren t/m 17 jaar:             € 71.50 geldt tot het jaar waarin de junior 18 jaar wordt

Senioren 18 jaar en ouder    € 99,50

Volgend seniorgezinslid        € 98,00

Erelid/Lid van verdienste      € 25,00

Club van 25                             € 25,00

Toeslag geen automatische incasso  € 1,50

 Tijdelijk lidmaatschap
Het is mogelijk om voor minimaal 3 maanden een tijdelijk lidmaatschap aan te gaan met TVS.
Dit kost 45 euro en is per maand bij te boeken voor 15 euro per maand.
Meedoen aan de woensdagavond tos en verenigings toernooien zijn toegestaan.
De clubkampioenschappen en de laddercompetitie zijn alleen bedoeld voor degene die volledig lid zijn.
Je bent als tijdelijk lid niet stemgerechtigd.

Aanmeldingsformulier tijdelijk lidmaatschap

TV Schipborg staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40047401
Het bankrekeningnummer is:
NL08 RABO 0150 421 400

 

 

Geen lid, wel spelen ?

     Introducee.
Iedereen die geen lid is van TVS mag als  introducee mee naar de baan met iemand die wel lid is.
Dit mag maximaal 3 keer, daarna wordt verwacht dat men lid wordt van TVS ( zie lidmaatschap).
Lidmaatschapspas inhangen svp!kosten voor introducee € 2.50
    Baan huren.
Dat kan voor  € 15,- per uur per baan, neem dan contact op met secretaris Maud Litjens.
secretariaat@tvschipborg.nl of 06-29327716 voor overleg van het huren van de baan en wijze van betalen.
Dit kan via bankoverschrijving of het ontvangen van een tikkie of QR code.

Reknr van TVS:  NL 08 RABO 0150 421 400 tnv Tennisvereniging Schipborg.

  speciale regeling ouder/kind
Kinderen onder de 10 jaar mogen samen met hun vader/moeder of opa/oma gratis de baan op. Uiteraard moeten deze volwassenen lid zijn van TVS.

 Proef spelen.
Niet leden kunnen iedere woensdagavond van de maand mee doen aan de woensdagavond toss.
Na 3 keer meespelen, wordt verwacht dat men lid wordt van TVS.

 

  Club van 25
De Club van 25 bestaat uit donateurs van de Tennis Vereniging Schipborg die de vereniging een warm hart toedragen.
De Club van 25 staat open voor ex-leden en andere belangstellenden.

De jaarlijkse donatie bedraagt € 25,– per adres tot wederopzegging.
Als lid van de Club van 25 blijft u op de hoogte van het wel en wee van TVS via nieuwsbrieven (email).
Ook wordt u uitgenodigd voor bepaalde festiviteiten van de Club.
En natuurlijk kunt u  aanschuiven op de altijd gezellige woensdagavond (tos-avond) om met elkaar een drankje te drinken in de kantine, of op het terras.
We stellen uw betrokkenheid erg op prijs.
Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Dan kunt u het formulier opsturen naar onze penningmeester.

Aanmeldingsformulier TVS Club 25