“Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden”

Zoals velen van jullie misschien al weten is Mello Stenhuis na een langdurige ziekteperiode op 1 juli jl.  in Spanje overleden.

Mello had in de jaren dat hij met Lamke in Schipborg woonde altijd een groot hart voor onze tennisvereniging. Mello is jarenlang voorzitter geweest van de barcommissie en nam deel aan het bestuur. Mello was altijd ergens of op de baan of in de kantine te vinden en had je hem nodig dan stapte hij op de fiets.

 We betreuren zijn overlijden op jonge leeftijd en wensen Lamke en Hendrik Jan heel veel sterkte!

 In de kantine ligt een overlijdensbericht met de gegevens van Lamke voor diegenen die haar persoonlijk willen betuigen.

Bestuur