Vanaf maandag 11 mei mogen ook de volwassenen weer tennissen. Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de KNLTB daarbij leidend. Om drukte op de baan te voorkomen, zodat wij ons aan de richtlijnen kunnen houden, is reserveren om te tennisen in de avond vanaf nu nodig. Wij werken aan een oplossing om er voor te zorgen dat u online kunt reserveren. Totdat dit gerealiseerd is, kunt u mailen met de wedstrijcie. Stuur een email naar wedstrijdcie@tvschipborg.nl en je krijgt zo spoedig mogelijk bericht of de gevraagde tijd nog beschikbaar is. Mocht je niet hebben gereserveerd, of nog geen bevestiging hebben gekregen en je wilt spelen, dan loop je het risico dat de banen bezet zijn en vis je achter het net. Je kunt reserveren per klokuur (18:00 uur, 19:00 uur, 20:00 uur, of 21:00 uur).

Enkelen of dubbelen?
Dan een lastig dilemma: Volgens het advies van de KNLTB wordt er voorlopig alleen geenkeld  door volwassenen. Dat sluit echter niet goed aan bij de behoefte binnen onze vereniging, wij zijn als recreanten meer dubbelaars. Dit advies volgen zou natuurlijk veel leden teleurstellen. We kiezen er dan ook voor om het dubbelen toe te staan.
Echter onder de strikte conditie dat de richtlijnen van de RIVM (1,5 meter afstand houden) serieus worden nageleefd. We doen een beroep op iedereen om hier op een volwassen manier mee om te gaan. In een flyer die aan de ruit van de kantine zichtbaar is, worden diverse praktische tips gegeven. Mocht blijken dat leden zich niet voldoende gepast gedragen, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om op deze beslissing terug te komen.

Tossen
Het tossen is een van de hoogtepunten van de tennisweek. Daarmee willen we echter nog niet beginnen. Tossen gaat gepaard met veel mensen, gezellig in een beperkte ruimte en dat lijkt ons niet verstandig. We hopen in een volgende fase het tossen weer in ere te kunnen herstellen. We zien er naar uit!

Kantine
De kantine blijft voorlopig gesloten. Gezien de kleine ruimte is het handhaven van de 1,5 meter afstand (ook achter de bar) echt een probleem (en niet gezellig). Overigens wordt momenteel de vloer vervangen en het zal naar verwachting nog even duren voordat deze weer volledig gereed is.

Jeugd
We zijn heel blij met de aanmelding van een aantal jeugdleden uit het dorp. Dit mede naar aanleiding van het evenement dat we op 30 april hebben georganiseerd. Daar hebben maarliefst 18 kinderen aan deelgenomen! Basisschooljeugd kan tennissen tot 18:00 uur. Hiervoor geldt: vooraf reserveren via email ineke9469@hotmail.com. Kinderen die hebben gereserveerd hebben voorrang op volwassenen.
Er zal vanuit de vereniging toezicht aanwezig zijn tijdens het spelen. Daarvoor zoeken we nog enkele vrijwilligers (kunnen zich via het zelfde e-mailadres melden). Dat kunnen ook ouders zijn (als ze tenminste lid zijn). Zonder toezicht mogen kinderen niet spelen!

Basisschool-kinderen zijn dit jaar lid voor een gereduceerd tarief van € 15,– (tot 1 januari 2021). Voor de groep tot 6 jaar willen we een speelse activiteit starten, gericht op spelplezier en balvaardigheid. Voor de groep vanaf 6 jaar willen we tennisles gaan organiseren. We gaan daarvoor in gesprek met de tennisschool en de ouders. Nadere informatie volgt. Voor de groep van 12 tot 18 jaar geldt een gereduceerd tarief van € 30,– tot 1 januari 2021.

Tot zover deze update.
Heel veel tennisplezier gewenst!

Het bestuur