Herinnering aan een markant Schipborger
Dick Koekoek is na een langdurige ziekteperiode op 27 augustus 2020 thuis overleden. Dick was lid van verdienste van onze vereniging. Dick is 75 jaar geworden.

Dick heeft veel voor de TVS betekend o.a. als penningmeester in de beginjaren. Ook toen Dick niet meer tenniste, toonde hij zich betrokken bij de club. Dick bezocht bijna altijd de jaarlijkse ledenvergadering. Hij was bescheiden, vestigde niet graag de aandacht op zich, en had oog voor de financiële situatie van de vereniging.

We betreuren zijn overlijden en wensen Anja, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Het bestuur.