Op donderdag 10 februari vond de ALV plaats in het bijzijn van 21 leden.
Deze keer gelukkig live en in de sfeervolle oranje zaal van het Dorpshuis zodat we genoeg onderlinge afstand konden houden.
Op tafel stond een groot boeket wat onze club ontvangen heeft van de gemeente Aa en Hunze om de hervatting van het nieuwe sportseizoen te vieren.
Ontvangst met koffie/thee en homemade “versnapering” waarna voorzitter Marlies de aanwezigen hartelijk welkom heette.
Alle voorstellen waarover gestemd moest worden werden unaniem aangenomen.
Wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk reglement, goedkeuring uitgaven voor terrasoverkapping en  jaarverslag over 2020.
Verder werd er aandacht aan de jaarverslagen besteed en Maud vertelde wat het bestuur in het afgelopen jaar gedaan heeft.
Penningmeester Wil liet ons de financiële stukken zien en gaf uitleg daarover.
Met de vele uitgaven die gedaan zijn ivm de nieuwe banen is een nadelig saldo van slechts €58 een goed resultaat.
Daarom ook geen contributie verhoging.
Het aantal leden in 2021 was 107 en per januari 2022 staat de teller op 92.
De kascommissie, bestaande uit Renate en Marije waren verhinderd maar lieten via een mailbericht weten de kas in orde te hebben bevonden en deden het voorstel om het bestuur, de penningmeester, decharge te verlenen.
De Vergadering nam dit over en Wil werd onder applaus bedankt voor zijn inspanningen.
Jan Wim werd unaniem gekozen als nieuwe voorzitter, zodat het nieuwe bestuur voor 2022 bestaat uit:
Voorzitter Jan Wim, secretaris Maud, penningmeester Wil en Marlies vertegenwoordigt de wedstrijdcie en website.
Jan Wim sprak de aanwezigen toe, waarbij hij het belang van onderlinge samenwerking benadrukte, bedankte het vorig bestuur en bood de leden een drankje aan van de club.