Dinsdag 3 april waren de leden weer opgeroepen mee te helpen diverse klussen op en rond de baan uit
te voeren.
Het was vroeg op de avond ingepland, maar uiteindelijk waren we toch weer met een tiental mensen en
konden we de klus klaren voor de invallende duisternis.
Er is druk geveegd en gesnoeid, de borden en palen zijn ontdaan van alg aanslag. De netten zijn
opgespannen en op de juiste hoogte afgesteld. Het windscherm tegen de achterkant van de baan was op
diverse plekken losgekomen en moest opnieuw bevestigd worden.
Op speciaal verzoek van Els is ook de wal langs het fietspad goed onderhanden genomen.
Zelf zorgde Els voor een fleurig tintje met bloembakken.
Vrijdag 6 april is de baan nog professioneel onderhanden genomen met het jaarlijks onderhoud. Dit zou
weer moeten zorgen voor een betere doorlaatbaarheid, door het goed loshalen van het ingestrooide
zand is de alg bestreden. De onderhoudsman heeft bevestigd dat er nog meer dan 1 cm pool op de mat
staat en dat we nog zeker enkele jaren door kunnen met het huidige kunstgras.

Het bestuur, de parkcie en de leden bedanken Ineke B, Maud, Loes, Frederique, Theo, Johannes,
Bernard, Erwin en Jan-Wim voor hun enthousiaste inzet.
Henk van Dijke,  Parkcommissie