Verslag ALV van 09-02-2023
Een mooi aantal van de leden (25%) waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering van TVS.
Fijn dat er toch steeds weer een vaste kern aanwezig is aldus onze voorzitter Wim ten Kate die de vergadering mooi op tijd opende.
De belangrijkste besluiten:
– De contributie wordt verhoogd naar € 99,50
– De ledenadministratie komt onder de hoede van Irene Bode.
– Er komt vanwege de hoge kosten voorlopig geen terrasoverkapping.
– De KNLTB gaat vanaf 2024 over tot digitale passen, dat betekent dat er ook digitaal afgehangen zou moeten worden. De KNLTB clubapp gaat daarin een grote rol spelen.
TVS gaat 2023 zien als overgangsjaar en zal meer informatie moeten geven over het gebruik van de clubapp.
– Er zijn 5 competitie teams ingeschreven voor de voorjaars competitie.1 op donderdag ochtend, 2 op vrijdagavond en 2 op zaterdag.
– Volgend jaar bestaat TVS 40 jaar en er is een begin gemaakt met het samenstellen van een lustrum commissie, bestaande uit Marlies Withagen en Willy ten Kate. In september 2023 begint de voorbereiding.
– De notulen (concept) staan in het ledengedeelte van de website.